Poslanstvo
Zanesljivost, prilagodljivost partnerjem, kakovost storitev in predvsem stalno upoštevanje zahtev in želja, ki nam jih postavljajo odjemalci, pomeni za družbo strateško prednost in možnost za večanje tržnega deleža.

Družba deluje na občutljivem področju preskrbe s hrano ciljnih skupin, ki obsegajo vse generacijske skupine od otrok do starostnikov. Zato je naše poslanstvo še toliko bolj pomembno, da z izbiro naše ponudbe, izvajanjem naših storitev, predvsem pa z načinom komuniciranja naših odjemalcev pokažemo, da drugo desetletje delovanja potrjuje našo kvaliteto in stalno izboljševanje.

Veliko število različnih odjemalcev na področju organizirane prehrane v javnih zavodih in stalno prilagajanje njihovim zahtevam, tako glede ponudbe blaga, kakor tudi načina izvajanja storitev, vodijo družbo k stalnemu izboljševanju svojega delovanja, predvsem pa k usmeritvi med vodilne družbe na področju preskrbe s prehrambenimi izdelki. Obstoj na tem občutljivem in fleksibilnem tržišču pa je zagotovljen samo najboljšim, zato je strateški cilj družbe postati vodilna organizacija za preskrbo javnih zavodov z živilskimi proizvodi.

Impuls, Domžale, d.o.o. s svojo majhnostjo, prilagodljivostjo in ustreznim znanjem ter izkušnjami izpolnjuje vse pogoje za vodenje področja preskrbe z živilskimi proizvodi.